ÁLTALÁNOS ISKOLA

Az oktatási programunk az általános iskolában az óvodában tanultakat bővíti ki. A gyermekeknek nem szükséges az óvodánkba járnia, de ha elvégezte olyan biztos alapokat kap, melyre könnyen ráépítheti az általános iskolás tananyagot.

Tanulóink barátságos környezetben, jól felszerelt tantermekben tanulnak. A legújabb technikai eszközökkel felszerelt iskolánkban a gyermekek könnyen megértik a tantárgyakat. Minden tantermünkben interaktív órákat lehet tartani a legújabb eszközök segítségével.

A két legfontosabb nyelv az iskolában a magyar és az angol. A nem magyar anyanyelvű tanulók a magyart, mint második nyelvet tanulják. Az angolt első osztályban kezdik a gyerekek heti 7-9 órában a Nemzeti Alaptanterv alapján. A kéttannyelvű program alapján alsó tagozaton az órák 60%-át, felsőben a 80%-át angol nyelven oktathatjuk. Büszkén állíthatjuk, hogy tanulóinkat minden évben sikeresen készítjük fel a felvételi vizsgákra matematika, magyar nyelv és angol nyelv tantárgyakból. Másik idegen nyelvek tanítását is biztosítjuk megfelelő számú jelentkező esetén.

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TOP